سایت اطلاع رسانی دانشجویان

اين وبلاگ به منظور اطلاع رساني به دانشجويان

کلاس جبرانی

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

کلاس جبرانی آمار و احتمال مهندسی در تاریخ 2 /94/3 و در ساعتهای زیر  برگزار می گردد.

 

ساعت اول: 16:40 -  15:10

ساعت دوم: 18:20 16:50

سری چهارم تمرینات


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری چهارم تمرینات

 

 

مهلت تحویل تا تاریخ 94/3/2

کلاس جبرانی

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

کلاس جبرانی آمار و احتمال مهندسی در تاریخ 

94 /19/2 و در ساعتهای زیر برگزار می گردد.

 

ساعت اول: 16:40 -  15:10

ساعت دوم: 18:20 – 16:50

سری سوم تمرینات

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری سوم تمرینات

 

 

مهلت تحویل تا تاریخ94 /19/2

 

 

کلاس جبرانی


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

کلاس جبرانی آمار و احتمال مهندسی در تاریخ 

94 /1/5 و در ساعتهای زیر برگزار می گردد.

 

ساعت اول: 16:40 -  15:10

ساعت دوم: 18:20 – 16:50

 

سری دوم تمرینات

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری دوم تمرینات

 

 

مهلت تحویل تا تاریخ94 /1/5

 

سری اول تمرینات


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری اول تمرینات

 

 مهلت تحویل تا تاریخ 94/1/22

عدم تشکیل کلاس


قابل توجه دانشجویان عزیز


کلیه کلاسهای آمار احتمال مهندسی در تاریخ 93/12/9 تشکیل نمی گردد.نمرات میان ترم


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات کاربردیحل تمرین سری چهارم

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

حل تمرینات سری چهارم آمار و احتمالات کاربردی
گزارش تخلف
بعدی