سایت اطلاع رسانی دانشجویان

اين وبلاگ به منظور اطلاع رساني به دانشجويان

سری اول تمرینات


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری اول تمرینات

 

 مهلت تحویل تا تاریخ 94/1/22

عدم تشکیل کلاس


قابل توجه دانشجویان عزیز


کلیه کلاسهای آمار احتمال مهندسی در تاریخ 93/12/9 تشکیل نمی گردد.نمرات میان ترم


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات کاربردیحل تمرین سری چهارم

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

حل تمرینات سری چهارم آمار و احتمالات کاربردیمیان ترم

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

امتحان میان ترم در تاریخ 93/10/14 از فصل اول (آمار توصیفی)، به صورت حذفی برگزار می گردد و حضور تمام دانشجویان الزامی است. عدم حضور در این امتحان به منزله صفر می باشد. (این امتحان 2 نمره از پایان ترم را شامل می شود.)

نویسه جدید وبلاگ

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

 جدول توزیع t
جدول توزیع مربع کای

 

نویسه جدید وبلاگ


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری چهارم تمرینات آمار و احتمال کاربردی

 


مهلت تحویل تا تاریخ 93/10/7

نویسه جدید وبلاگ

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری سوم تمرینات آمار و احتمالات مهندسی

 

مهلت تحویل تا تاریخ 93/10/7

نمره میان ترم

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات مهندسی

سری سوم تمرینات

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری سوم تمرینات آمار و احتمال کاربری

 

مهلت تحویل تا تاریخ 93/9/23


گزارش تخلف
بعدی