سایت اطلاع رسانی دانشجویان

اين وبلاگ به منظور اطلاع رساني به دانشجويان

نمره پایان ترم


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات پایان ترم از طریق لینک‌های زیر قابل دسترسی می باشد. مهلت اعتراض تا تاریخ 93/11/5 می باشد.

 

نمرات پایان ترم آمار و احتمالات کاربردی

 

نمرات پایان ترم آمار و احتمالات مهندسی

نمرات میان ترم


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات کاربردیحل تمرین سری چهارم

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

حل تمرینات سری چهارم آمار و احتمالات کاربردیمیان ترم

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

امتحان میان ترم در تاریخ 93/10/14 از فصل اول (آمار توصیفی)، به صورت حذفی برگزار می گردد و حضور تمام دانشجویان الزامی است. عدم حضور در این امتحان به منزله صفر می باشد. (این امتحان 2 نمره از پایان ترم را شامل می شود.)

نویسه جدید وبلاگ

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

 جدول توزیع t
جدول توزیع مربع کای

 

نویسه جدید وبلاگ


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری چهارم تمرینات آمار و احتمال کاربردی

 


مهلت تحویل تا تاریخ 93/10/7

نویسه جدید وبلاگ

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری سوم تمرینات آمار و احتمالات مهندسی

 

مهلت تحویل تا تاریخ 93/10/7

نمره میان ترم

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات مهندسی

سری سوم تمرینات

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری سوم تمرینات آمار و احتمال کاربری

 

مهلت تحویل تا تاریخ 93/9/23

نویسه جدید وبلاگ

 

جدول توزیع نرمال


گزارش تخلف
بعدی