سایت اطلاع رسانی دانشجویان

اين وبلاگ به منظور اطلاع رساني به دانشجويان

نمرات نهایی

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات گروه اول


نمرات گروه دوم


نمرات گروه سوم


نمرات گروه چهارم

 

مهلت اعتراض تا تاریخ 20/3/94 می باشد.

کلاس جبرانی

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

کلاس جبرانی آمار و احتمال مهندسی در تاریخ 2 /94/3 و در ساعتهای زیر  برگزار می گردد.

 

ساعت اول: 16:40 -  15:10

ساعت دوم: 18:20 16:50

سری چهارم تمرینات


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری چهارم تمرینات

 

 

مهلت تحویل تا تاریخ 94/3/2

کلاس جبرانی

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

کلاس جبرانی آمار و احتمال مهندسی در تاریخ 

94 /19/2 و در ساعتهای زیر برگزار می گردد.

 

ساعت اول: 16:40 -  15:10

ساعت دوم: 18:20 – 16:50

سری سوم تمرینات

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری سوم تمرینات

 

 

مهلت تحویل تا تاریخ94 /19/2

 

 

کلاس جبرانی


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

کلاس جبرانی آمار و احتمال مهندسی در تاریخ 

94 /1/5 و در ساعتهای زیر برگزار می گردد.

 

ساعت اول: 16:40 -  15:10

ساعت دوم: 18:20 – 16:50

 

سری دوم تمرینات

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری دوم تمرینات

 

 

مهلت تحویل تا تاریخ94 /1/5

 

سری اول تمرینات


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

سری اول تمرینات

 

 مهلت تحویل تا تاریخ 94/1/22

عدم تشکیل کلاس


قابل توجه دانشجویان عزیز


کلیه کلاسهای آمار احتمال مهندسی در تاریخ 93/12/9 تشکیل نمی گردد.نمرات میان ترم


قابل توجه دانشجویان عزیز

 

نمرات میان ترم درس آمار و احتمالات کاربردی
گزارش تخلف
بعدی